Αξιωματικοί

 

Οι Αξιωματικοί είναι το δεξί χέρι του Αρχηγού και αποτελούν τους εκλεκτούς της Φατρίας.

Για να γίνει κάποιος Αξιωματικός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα στην Φατρία

και θα πρέπει να έχει δωρίσει αρκετά Μανιτάρια ή Χρυσάνα είναι για αρκετό

καιρό στην φατρία και να βοηθάει την φατρία φέρνοντας καινούρια μέλη.

 

 Δικαιώματα μόνο με την άδεια του αρχηγού

Οι Αξιωματικοί έχουν το δικαίωμα να ξεκινούν μάχες και επιδρομές στα μπουντρούμια καθώς και να

αναβαθμίζουν την Φατρία (φρούριοχρυσάφιεκπαιδευτής) μόνο εάν έχουν την άδεια του Αρχηγού

Αν ένας Αξιωματικός προκαλέσει μια μάχη με άλλη Φατρία, μια επιδρομή σε κάποιο μπουντρούμι ή

αναβαθμίσει κάποιο στατιστικό της Φατρίας χωρίς την άδεια του Αρχηγού, τότε αυτόματα ξαναγίνεται Μέλος.

Επίσης οι Αξιωματικοί έχουν το δικαίωμα να φέρνουν νέα Μέλη στην Φατρία αρκεί να έχουν πάρει την έγκρηση

απο τον Αρχηγό και τα νέα Μέλη να ακολουθούν τους κανόνες της Φατρίας.

Αν ένας Αξιωματικός προσκαλέσει κάποιο νέο Μέλος στην Φατρία χωρίς την άδεια του Αρχηγού

τότε αυτόματα ξαναγίνεται Μέλος.

 

Υποχρεώσεις

Οφείλουν να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν για να εξελίσσονται συνεχώς.

Οφείλουν επίσης να εξελίσσουν συνεχώς και την Φατρία.

Οφείλουν να βοηθούν και να συμβουλεύουν τα Μέλη αλλά και τον Αρχηγό.

  

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola