Ιεραρχία Φατρίας


Υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες ιεραρχίας στην Φατρία. Ο Αρχηγός, ο Υπαρχηγός, οι Αξιωματικοί και τα Μέλη.

Όλοι ακολουθούν τους κανόνες της Φατρίας.

Όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημαερώτηση κ.τ.λ. μπορεί να απευθυνθεί στον Αρχηγό. Αρχηγός

Αρχηγός της Φατρίας μπορεί να είναι μόνο ένας και είναι ο Chrisi1.

    Ο Αρχηγός μπορεί να είναι άλλος, κατά τη διάρκεια

απουσίας του Chrisi1 από την Φατρία για κάποιο λόγο.

Ο Αρχηγός έχει την τελική ευθύνη για όλες τις πράξεις της Φατρίας.

Ο Αρχηγός αποφασίζει ποιοι θα είναι Αξιωματικοί.

Ο Αρχηγός αποφασίζει ποιος μένει στην Φατρία και ποιος φεύγει από την Φατρία.

Ο Αρχηγός οφείλει να κάνει ότι μπορεί για να υπάρχει ευχάριστο περιβάλλον και θετική ατμόσφαιρα στην Φατρία.

Ο Αρχηγός αποφασίζει για την ανάπτηξη της Φατρίας (φρούριοχρυσάφιεκπαιδευτής).

Ο Αρχηγός αποφασίζει για τις μάχες της Φατρίας καθώς και για την είσοδο σε μπουντρούμια.

Εννοείτε οτι στην Φατρία υπάρχει δημοκρατία και το κάθε Μέλος ή Αξιωματικός

έχει δικαίωμα να έχει άποψη και να την εκφράζει.

Τον τελευταίο λόγο όμως τον έχει πάντα ο Αρχηγός μιας και αυτός έχει την τελική ευθύνη για τα πάντα.


Υπαρχηγός

Υπαρχηγός της Φατρίας είναι η warrior1999.

Εχει δικαίωμα να προτείνει για Αξιωματικό κάποιο Μέλος μας,

να προσκαλέσει κάποιο Μέλος για να έρθει μαζί μάς,

                           και να διώξει κάποιο από τα Μέλη μας (Μόνο αν έχει πάρει άδεια από τον Αρχηγό). 


 


Μέλη

Όλοι έχουν το δικαίωμα να γίνουν Μέλη στην Φατρία αρκεί να τηρεί τις προϋποθέσεις της Φατρίας.

Κάθε Μέλος μπορεί (αν θέλει και όσο θέλει) να βοηθάει την Φατρία αλλα δεν υπάρχει καμία απολύτως υποχρέωση.

Κάθε Μέλος μπορεί εαν το επιθυμεί να προσφέρει Χρυσό και Μανιτάρια,

                           καθώς και να συμμετέχει στις μάχες της Φατρίας και στις επιδρομές στα μπουντρούμια.  

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola